หน้าแรก หลักสูตร ประมวลภาพ ติดต่อสอบถาม แผนที่
  • วิธีการสอน

ระบบการสอนของเซฟตี้เวย์ไดร์วิ่ง

ระบบการสอนของที่อื่น
  • สอนออกถนนจริง
ออกถนนทุกช.ม. ตั้งแต่เริ่มแรก จนจบ เน้นการใช้งานจริงเป็นหลัก
สอนในสนามเป็นส่วนใหญ่ ได้ออกถนนในชั่วโมงท้ายหรือไม่ได้ออกเลย
  • สถานที่ใช้สอน
ถนนพหลโยธิน วิภาวดี รามอินทรา ลาดพร้าว ฯ
สนามหรือที่ว่างๆ บางที่ให้ออกถนนแบบ ไม่ค่อยมีรถได้ขับแต่ทางตรงไปเรื่อยๆ
  • สอนเข้าวงเวียน
สอนเข้าวงเวียน หลักสี่ อนุเสาวรีย์ชัยฯ
ไม่มีการสอน
  • สอนขึ้นที่จอดตามตึกสูง
ห้างสรรพสินค้า ที่จอดรถตามตึกสูงทั่วไป
ไม่มีการสอน
  • ต้นทุนการสอน
อัตราการสิ้นเปลืองสูงเพราะต้องขับเร็วตามสภาพความเป็นจริงของถน
มีอัตราสิ้นเปลืองต่ำเพราะขับช้าๆในสนามเท่านั้น
  • บุุคลากรครูที่สอน
เป็นครูที่มีความชำนาญในการสอนและได้รับใบรับรองจากกรมขนส่ง
บุคคนทั่วไปที่ขับรถเป็น
  • สรุปหลักสูตรการสอน

นักเรียนมีความเข้าใจกติกามารยาท

ในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี

ใช้เลนและความเร็วได้ถูกต้องไม่เกะกะกีดขวาง

มีความมั่นใจและกล้าที่จะขับออกถนนเองหลังเรียนจบ

 

เป็นหลักสูตรที่ต้องไปเริ่มต้นเรียนรู้เอง

ต้องเสี่ยงขับออกถนนอย่างไม่มั่นใจ

ซึ่งการขาดประสบการณ์ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

หลายคนมีใบขับขี่แต่ขับออกถนนไม่ได้

สอนระบบออกถนนจริง เน้นประสบการณ์

หลักสูตรการสอนที่ดีที่สุด เหมาะกับการจราจรยุคปัจจุบัน